ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു:

Friday, October 12, 2012

നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ANDROID ഫോണ്‍ ഉണ്ടോ ഉണ്ടങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മൗസ് ഉം കീ ബോര്‍ഡ്‌ഉം വലിച്ചെറിയൂ .


                    അടുത്തതായി ഞാന്‍ പറയാന്‍ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ANDROID ഫോണ്‍ ഉണ്ടോ  ഉണ്ടങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മൗസ് ഉം കീ ബോര്‍ഡ്‌ഉം വലിച്ചെറിഞെക്കൂ (എങ്ങോട്ടാണ് കളയുന്നത് എന്ന് എന്നോടൊന്നു പറയണേ ഹി ഹി)

                        ഇത് വര്‍ക്ക്‌ ആവണം എങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ WIFI ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലാത്തവര്‍ ഓടി പോയി അത് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങി കൊളൂ ഹി ഹി ഹി
                           ആദ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്കി (Remotedroid) സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മൊബൈലില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയൂ  അതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കൂടി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഉണ്ട് അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കികോ
                      ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ റണ്‍ ചെയിക്കുക. അപ്പോള്‍ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ടില്‍ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ Your IP Address is എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നമ്പര്‍ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ മൊബൈലില്‍ ip നമ്പര്‍ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ടൈപ്പ് ചെയുക .ശേഷം കണക്ട് പ്രസ്‌ ചെയുക കലാസ് (കഴിഞ്ഞു) ഇനി നിങ്ങളുടെ മൗസ്ഉം കീ ബോര്‍ഡും എടുത്തു കളഞ്ഞോളൂ അതിന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഇനി നമ്മുടെ ഫോണ്‍ ചെയ്തോളും
                പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ വര്‍ക്ക്‌ ആവണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ പിസിയില്‍ ജാവ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഇല്ലാത്തവര്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കികോ
         ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ പിന്നെ അത് ശീലമായികൊളളും
                               അപോ കമന്റ്‌ ഇടാന്‍ മറക്കണ്ടാ

No comments:

Post a Comment