ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു:

Friday, October 19, 2012

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇലാതെ വിന്‍ഡോസ്‌ 7നില്‍ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുക്കാന്‍

                         ഹലോ എല്ലാവര്ക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
                                                             
                                       ഇന്ന് ഞാന്‍ പരിചയ പെടുത്താന്‍ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍  വിന്‍ഡോസ്7 യൂസ് ചെയുന്നവര്‍ക്ക്  വേണ്ടിയുള്ളതാണ് .                                                                                                 എലാ വിന്‍ഡോസ്‌ 7ലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണിത്  .ഇതിന്റെ പേര് SNIPPING TOOL എന്നാണു. ഇത് വച്ച് നമ്മള്‍ക്ക്  ആവശ്യമുള്ള സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതിനായി ആദ്യം സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയുക.അതില്‍  സേര്‍ച്ച്‌ എന്നാ സ്ഥലത്ത്  SNIPPING TOOL എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയുക അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പറഞ്ഞ ആ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മുകളില്‍ വരും. അതിനു മുന്‍പ്  നമ്മള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള (സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുകേണ്ട) പേജ് ഓപ്പണ്‍ ആക്കി വയ്ക്കുക ശേഷം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഓപ്പണ്‍ ആക്കുക. അപ്പോള്‍ നമ്മുടെ കര്‍സര്‍ കുരിശു പോലെ ആക്കും അത് നമ്മള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വച്ച് ആവശ്യമുള്ള  അത്ര  ഭാഗം ഡ്രാഗ്  ചെയുക. ശേഷം വരുന്ന ബോക്സില്‍ ഫയലില്‍ പോയി സേവ് ആസ്  ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുളള സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയുക അത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം. ഇനിയും സംശയം ഉള്ളവര്‍ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക.

ആദ്യം സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ബട്ടണ്‍ പ്രസ്‌ ചെയുക  


 അതിനു ശേഷം ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഭാഗം കര്‍സര്‍ കൊണ്ട് ഡ്രഗ് ചെയുക. 


അതിനു ശേഷം ഫയലില്‍ പോയി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് സേവ്  ചെയുക 

  അപ്പോള്‍ സ്ക്രീന്‍ ഷോട്ട് റെഡി 

3 comments:

കമന്റുകള്‍ മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍: താഴെ കാണുന്ന കോളത്തില്‍ മന്ഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ ശേഷം key bord- ഇല്‍ Space bar അമര്‍ത്തുക . ശേഷം കോപ്പി ചെയ്തു താഴെ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക
  1. നന്നായിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തേ..

    ReplyDelete
  2. ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വല്ലതും ഉണ്ടോ

    ReplyDelete